Станете ни приятел във фейсбук Вижте последните ни видеа

Фотография

Къща за гости и удобно място за фотографи на дива природа

Фотография на диви животни в България. Районът на Суха река предлага фантастични възможности за фотография на диви животни и птици. Разполагаме с четери стационарни укрития в района: две срещу малко езерце, едно укритие за синявици и пчелояди и фото кула както и три преносими: мобилно укритие и 2 камофлажни пончота. Две от тях са в двора на къщата. Едното от укритията е подходящо за снимане на бозайници.

Укритие пред езеро, където птиците пият вода

Едното от укритията в двора на къщата е разположено пред малко езерце, където птици кацат да пият вода. Укритието е подходящо за двама. Снимането в укритието е от седнало положение. Укритието разполага с удобни столове, които могат да се приспособят според предпочитанията на нашите гости.

Hawfinch photography in Bulgaria (Coccothraustes coccothraustes)

Технически параметри на укритието:

Брой на видовете, които могат да се снимат от укритието: >10
Размери на пода: 220x120 cm
Височина: 145 -120 cm
Материал: дърво
Посока на изгледа: север
Видимост: 180°
Ъгъл на снимане: 90°
Препоръчителен обектив: >400 mm
Снима се през: камуфлажна мрежа
Размер на амбразурите: 40x30 cм
Вътрешна температура: 5-30°C.
Облекло: препоръчва се да е тъмен цвят
Брой места: 2 души
Отопление: газова печка с отопляема пита

Видове:

Сред най-честите гости на езерото са черешарката, конопарчето, черноглавата овесарка, жълта стърчиопашка, различни видове дроздове, голямо черноглаво коприварче, червеногърба сврачка, зеленика, щиглец, планинска чинка, син синигер, голям синигер, голям пъстър кълвач, сойка и др.

 
Снимки на укритието и на птици направени от него може да видите в нашата галерия "Укрития".
 
Кула

Другото укритие в двора е кула, с изглед към клоните на орехово дърво, където птици често кацат.

Black-headed bunting

Технически параметри на укритието:

Брой на видовете, които могат да се снимат от укритието: >10
Размери на пода: 180x180 cm
Височина на покрива на кулата от земята: 8 m
Височина на пода на кулата от земята: 6 m
Височина на кабината: 200 cm
Материал: метал и дърво
Разстояние между укритието и клоните: 5 м
Препоръчителен обектив: >400 мм
Посоки на снимане: 3 посоки
Ориентация: север
Видимост: 340°
Ъгъл на снимане: 270°
Снима се през: камуфлажна мрежа
Размер на амбразурите: 40x40 см
Вътрешна температура: 10-30°C, в случай на силно слънце, температурата може да е над 30° след 10 сутринта
Облекло: препоръчва се да е тъмен цвят
Брой места: 2 души
Отопление: газова печка с отопляема пита

Видове:

Някои от най-честите посетите на местата за кацане са авлиги, въртошийка, голям, малък и среден пъстър кълвач, сирийски кълвач и зелен кълвач, сива овесарка, черноглава овесарка, малък ястреб, черешарка, конопарче, жалобен синигер, голямо черноглаво коприварче и др. Укритието е подходящо за двама.

Мобилно укритие

European rollers wildlife photography in Bulgaria

Технически параметри на укритието:

Брой на видовете, които могат да се снимат от укритието: >10
Размери на основата: 150x150 cm
Височина: 120-150 см
Материал: водоустойчиво платнище
Препоръчителни обективи: всякакви, които са подходящи за снимане на птици
Посоки за снимане: всички
Разположение на укритието: всякакво
Видимост: 360°
Ъгъл на снимане: 360°
Снима се през: директно без прегради
Вътрешна температура: 20-35°C
Облекло: всякакво
Брой места: 2 души

Видове:

Третото укритие е мобилно и може да бъде разположено в близост до колонии на пчелояди, където често гнездят и синявици. Има няколко места, където гнездят бухал, белоопашат мишелов, червен ангъч. Също така има място, където няколко вида дъждосвирцови птици могат да се видят и снимат.

Други възможности за снимане

Често за снимане може да се ползва автомобила, като мобилно укритие докато шофирате из района. Различни видове птици кацат на върха на храсти до пътищата: червеногърба сврачка, черноглава овесарка, сива овесарка, и др. Поставили сме няколко къщички за жалобни синигери, синявици, домашни кукумявки, горски улулици и домашна червеноопашка. Дивата природа наоколо предлага изключителни възможности за снимане на папуняк, козодой, малък креслив орел, орел змияр и др.

Roe deer wildlife photography in Bulgaria

Списък с видовете, които могат да се снимат в района ще бъде качен тук. Насладете се на снимките на някои от видовете, които можете да снимате в района в нашите галерии от снимки и видео материали или на нашия канал в You Tube.

Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) photography in Bulgaria

Освен птиците, в района също могат да се снимат и бозайници. Някои от тях са чакал и дива котка. Най-доброто време за тях е през зимата: Ноември – Февруари. В района могат да се видят също язовец, благороден елен, сръндак, диво прасе, невестулка и белка.

Районът е подходящ и за пеперуди и водни кончета. Може да намерите информация за тях на следните интернет страници посветени на пеперудите в България и на водните кончета у нас.

Осигуряваме:

  • Wild cat in BulgariaКарти и инструкции: при пристигане ще ви предоставим карти с места, подходящи за снимане. Ако е необходим водач, можем да ви предоставим с удоволствие. Може да видите опита на нашите водачи тук;
  • Мобилно укритие.


Не предоставяме:

  • Камери и обективи;
  • Високопроходим автомобил. За съжаление за момента нямаме готовност да предложим ползването на високопроходим автомобил. Възнамеряваме да предложим тази услуга в близко бъдеще.